Een boom opzetten (nr. 198)

Gisteravond heeft onze wethouder Aart de Kruijf afscheid genomen. Ruim vijftien jaar heeft hij zich ingezet als wethouder voor onze gemeente Barneveld en Regio Foodvalley.

Onder normale omstandigheden zou er een afscheidsreceptie zijn geweest, want hoevelen van u hebben niet met hem te maken gehad bij bouwplannen, renovatie en bouw van nieuwe scholen, sportterreinen of agrarische ontwikkelingen? Maar bijeenkomsten en partijtjes, het kan nu even niet onder de coronamaatregelen. Het bleef bij een extra raadsvergadering. Velen stuurden een “Kaart voor Aart” met een herinnering, goede wens of hartelijke groet. Mooi is dat. Het laat ons echter ook zien dat afscheid nemen momenteel moeilijker is dan weggaan. Laat ik hier met deze column een boom(pje) opzetten over onze wethouder De Kruijf.

Het politiek-bestuurlijke werk kenmerkt zich door vaak lastige situaties en dilemma’s. Al bij zijn komst in 2005 toen door de Vellercrisis twee wethouders waren afgetreden. Er was werk aan de winkel. Hij werkte aan het herstel van vertrouwen tussen de gemeente en marktpartijen om de woningbouw weer vlot te trekken. Barneveld groeide hard en er moest flink gebouwd worden. Nou, dat is hem gelukt: er kwamen ruim 6.000 woningen bij in die vijftien jaar. Daarvoor was het nodig dat er gronden verworven werden, bestemmingsplannen werden gemaakt en bouwplannen tot uitvoering kwamen. Fijn dus voor onze jongeren dat ze zich hier konden vestigen en fijn voor ouderen dat ze in hun wooncarrière naar iets groters of kleiners konden verhuizen als die behoefte ontstond. Bij al dat werk realiseerde hij zich heel goed dat de bomen niet tot in de hemel groeien en je, om te kunnen investeren, het geld niet uit de bomen kunt schudden. De financiëel-economische afwegingen moesten wel verantwoord zijn om de maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren.

De appel valt trouwens niet ver van de boom als het om Aarts jarenlange bemoeienis gaat met de ontwikkelingen in de agrarische sector. Als zoon uit een boerengezin wist hij waarover hij het had. Hij zat aan de keukentafels bij de boeren en aan de vergadertafels bij de landbouworganisaties, gemeentes, provincie en het rijk. Zou hij het spreekwoord “Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomen planten” kennen? Ik denk het niet, want hij wist dat er heel hard moest worden gewerkt om een goed resultaat te krijgen en dat daarvoor visie en dossierkennis nodig was. Wat heeft hij veel tijd geïnvesteerd in bijvoorbeeld de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid, de landelijke overleggen over stikstofproblematiek en de fijnstofreductie. Zonder zijn vasthoudende en strategische inzet zou het Poultry Expertise Center, het kenniscentrum voor onze pluimveesector, er misschien nooit zijn gekomen.

Wie een boom opzet over onze gaande wethouder Aart de Kruijf kan niet voorbijgaan aan ook moeilijke periodes in zijn bestuurlijke werk. De recente zandcrisis is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Wat is er toen veel over hem heen gekomen, zo zegt hij dan. Je zou misschien kunnen reageren dat een boom flink moet worden gesnoeid om vrucht te dragen of dat hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen. Maar doen we dan recht aan de oprechte intenties, de inzet en de integriteit van elkaar?

Tenslotte nog een woord van persoonlijke dank via deze openbare column, Aart. Je bent een stevige boom die voor Barneveld veel vrucht heeft gedragen. Om een stevige boom te zijn, moet je goed zijn verworteld en naar het licht willen groeien. Je mag je gelukkig prijzen dat je zó bent verworteld in een hechte thuisbasis met Arja en de kinderen. En, je hebt je ook telkens weer naar het Licht willen keren om de gezondheid, de kracht en de wijsheid voor je werk te ontvangen. Tot de laatste dag heb jij je ingespannen voor onze gemeente, de inwoners, ondernemers en instellingen. Om op Luther terug te vallen: als ik morgen heen zou gaan, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Wat bijzonder dat ook de erkenning hiervoor je mag toevallen met een Koninklijke Onderscheiding: Proficiat Ridder!

Dr. J.W.A. van Dijk

Burgemeester

Naar overzicht