Wonderen zijn de wereld nog niet uit (nr. 195)

Elke ochtend als ik opsta, kijk ik eerst even naar buiten. Een gewoonte die er is ingeslopen. Welk weer hebben we vandaag? Door het raam van onze badkamer aanschouw ik de cyclus van de seizoenen. De kale takken van onze perenboom die na een bevroren winter uitbotten. Tussen het frisse groene blad de uitnodigende welriekende bloemen in het voorjaar. Zoemende bijen en dikke hommels aangetrokken door de zoete nectar; behangen met mannelijk stuifmeel zorgen ze voor de bevruchting van de perenstempels. Met als resultaat de langzaam groeiende en rijpende peren. Ik kan me er telkens weer over ver-wonderen. Hebt u dat ook? Die dansende vederlichte vlinder met zijn veelkleurige vleugels, dat nestje met jonge piepende koolmeesjes of de wonderbaarlijke regenboog die aan de hemel staat? Wonderen der natuur! Met misschien wel als hoogtepunt de geboorte van een kind; wat een wonder. Zou het gezegde ‘de liefde doet wonderen’ hier iets mee van doen hebben? “Wonderen zijn overal en wie maar ogen heeft, die kan ze zien in alles wat zo maar groeit en leeft”, zo las ik op de schitterende expositie over wonderen die momenteel wordt gepresenteerd in Museum Catharijne Convent in Utrecht.

Wonderen, bestaan ze nog? Als ik aan wonderen denk, dan gaan mijn gedachten snel uit naar geloofswonderen die ons zijn overgeleverd en naverteld. Mozes die op een rots slaat om water te laten stromen voor het volk Israël en het water splijt voor een doorgang door de Rode Zee bij de uittocht uit Egypte. De wonderbaarlijke visvangst in Jezus’ aanwezigheid op het Meer van Galilea en de spijziging van duizenden mensen met slechts vijf broden en twee vissen. Of de genezing van een blinde en een lamme en de opstanding uit de dood van Jezus’ vriend Lazarus. Miraculeuze gebeurtenissen die we niet kunnen begrijpen of beredeneren; echte wonderen. Ze overstijgen ons bevattingsvermogen en zijn niet te verklaren vanuit de natuurwetten. En dat doet me plotseling denken aan enkele regels uit een psalmvers dat ik op school leerde: “…het is een wonder in onz’ ogen; wij zien het, maar doorgronden ’t niet”. 

Afbeelding van het schilderij De opwekking van Lazarus. Hierop is te zien dat een verheven Jezus Lazarus opwekt uit de dood.
De opwekking van Lazarus, Rembrandt van Rijn, ca. 1632

Wonderen worden dikwijls toegeschreven aan een bijzondere kracht of bovennatuurlijke goddelijke macht. Je komt ze tegen in alle religies. Tovenaars en talismannen die een regendans uitvoeren of magische bezweringsformules uitspreken over een ongeneeslijke zieke. Geneeskrachtige bronnen, iconische beelden of heilige plaatsen met wonderbaarlijke krachten van waaruit men geheeld en hersteld opstaat. Zo reizen moslims naar Mekka voor de pelgrimage bij de Ka’aba en voor de naastgelegen Zamzam bron waarvan het heilzame water volgens de profeet Mohammed genezing biedt. Wat zijn er veel mensen die verlangen naar een wonder, die er om bidden, er een pelgrimstocht voor maken of een offer brengen om daarmee een wonder af te smeken. Ook vandaag de dag horen we nog veelvuldig over mensen die, buiten het medisch circuit om, op wonderlijke wijze zijn genezen of extra tijd ontvingen in het hiernumaals. Als door een wonder… medisch gezien niet te verklaren, maar waar gebeurd.

Foto van mensen in rolstoelen die worden voortgeduwd door hun begeleiders met op de achtergrond de Ka'aba
Zieke en gehandicapte islamitische pelgrims worden tijdens de hadj door hun begeleiders in rolstoelen voortgeduwd naar de Zamzam bron in Mekka.

Geloven we in zulke wonderen? Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 3,6 miljoen Nederlanders (26%) geloven in wonderen. Daarnaast is er nog een grote groep Nederlanders van 37% die een beetje in wonderen gelooft. En misschien dat de mensen die zeggen niet in wonderen te geloven er, als de spanning oploopt in hun leven, dan wel niet in geloven, maar er wel op hopen. Hoe velen zullen dan een schietgebedje doen?

De zomervakantie is weer aangebroken. Ik wens u allen een hele goede tijd toe. Juist nu we herstellen van de coronapandemie mogen we weer helen, nieuwe energie en ideeën opdoen. Misschien bezoekt u plekken die getuigen van wonderen. Wonderbaarlijke gebeurtenissen die u even stil zetten. De fresco’s, beeldhouwwerken of schilderijen in een mooie kathedraal, de indrukwekkende rots massieven en klaterende watervallen tijdens een bergwandeling, de onverwachte ontmoeting met een hert of ree tijdens een fietstocht op de Veluwe, de bloeiende bloemen in uw tuin of zomaar tijdens het be-wonderen van een spenend of spelend kind. Het is echt een wonder boven wonder dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

Dr. J.W.A. van Dijk

Burgemeester

Naar overzicht