Nieuwjaarstoespraak 2019

Dames en heren,

Van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld.
Een bijzonder welkom aan hen die het afgelopen jaar in Barneveld zijn komen wonen. Fijn dat u er bent!

Namens het gemeentebestuur van Barneveld wens ik u allen een gezond, gelukkig en gezegend 2019 toe.

Het afgelopen jaar was een jaar dat startte en eindigde met een crisis. Begin 2018 stond nog volop in het teken van de fipronilcrisis. Met boeren in onzekerheid. Zijn mijn stallen schoon? Kan en mag ik weer beginnen? Durf ik het wel aan? Wat was het fijn om te merken dat we eendrachtig achter onze boeren stonden. 

Het jaar eindigde ook met een crisis – de zandcrisis. Onrust, onzekerheid en talloze vragen. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Is het waar wat door de media wordt gezegd? Hoe komen we erachter wat er wérkelijk aan de hand is? En kunnen we dát wel geloven? Vragen die zoeken naar antwoorden. 

Het liefst zo snel mogelijk, want die onzekerheid knaagt. Maar ook zorgvuldig, want we willen wel zekerheid krijgen over wat er nu precies aan de hand is. 
Dat is ‘evenwichtskunst’ beoefenen tussen aan de ene kant snelheid in de aanpak en aan de andere kant zorgvuldigheid. En ja… op de evenwichtsbalk is de druk groot en het risico van fouten altijd aanwezig. Dat weet de beste turnster.

Risico’s zijn er niet alleen op de evenwichtsbalk. Soms willen we alles zó ‘in control’ hebben, dat we vergeten dat we leven in een wereld vol met risico’s. Een realiteit waarin we niet alles van tevoren weten en kunnen voorkomen. En als zich dan onverwachte nare dingen voordoen, dringt al snel de vraag naar voren: ‘Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie heeft hieraan schuld?’ Achterdocht en argwaan gaan dan heersen en… de onderlinge verhoudingen verkillen, verharden en verkrampen.
Laten we elkaar echter blijven zien als mensen die deugen, die het goede najagen en elkaar willen begrijpen en respecteren… Dan zetten we elkaar in onze kracht.

Laten we ons bij maatschappelijke kwesties dus vooral richten op het ‘wat-vraagstuk’. Goed uitzoeken wát er nu precies aan de hand is en hóe we het oplossen. Juist in het publieke domein met de controlerende taak van de gemeenteraad. Open en transparant. Kritisch op anderen èn op onszelf.  Kritiek op anderen is vaak snel gemaakt en hoef je niemand te leren. Zelfkritiek is moeilijker, maar ó zo deugdzaam. Regelmatig een ‘selfie’ maken helpt om de eigen rollen te duiden en zelfkritiek toe te laten. Je eigen kwetsbaarheden onder ogen zien en delen is misschien niet altijd stoer, maar wel moedig.

Dames en heren, 
Ik moest de afgelopen weken terugdenken aan wat we met elkaar tijdens de fipronilcrisis beleefden: de hartelijke eensgezindheid die er was om onze boeren te steunen.

Ook nu -in de zandcrisis-  kan ons die eensgezindheid opnieuw helpen… dat we onze onderlinge krachten bundelen. De bewoners en hun vragen centraal stellen. En samenwerken om de zaak vóór… en…mét hen op te lossen. Zo overwonnen we die fipronilcrisis. En zo kunnen we dat volgens mij ook nu in de zandcrisis weer doen. 

Beste mensen,
Het jaar 2018 bracht niet alléén tegenwind. Gelukkig hebben we de wind op veel terreinen ook in de rug gehad. 

  • Het afgelopen jaar werden 420 huizen opgeleverd en werden plannen voorbereid voor nieuwe woningbouwprojecten zoals de wijken Holzenbosch, Wikselaarse Eng en Bloemendal. We verwachten in 2019 zo’n 550 woningen op te leveren.
  • We verkochten vorig jaar voor zo’n 40 miljoen aan grond voor nieuwe woningen of bedrijven. Dat komt de werkgelegenheid ten goede die inmiddels doorgroeit naar 33.000 arbeidsplaatsen.
  • Wat is er afgelopen jaar hard gewerkt aan de Harselaartunnel. We zijn reuze benieuwd hoe de verbinding (Barneveld-Voorthuizen) er straks uitziet. 
  • We kregen in Den Haag groen licht voor de aanpak van de aansluiting A1 en A30 en we weten allemaal hóe nodig dit is. 
  • We staan aan de vooravond van de aanleg van de rondweg om Voorthuizen en de voorbereidingen voor de oostelijke rondweg om Barneveld zijn gestart. 
  • En wat te denken van de nieuwe scholen en speelplekken, vernieuwde sportaccommodaties, de start van nieuwe dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen. Investeren in onze jeugd en in sociale samenhang! 

En dan alle ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie? Wat een enorme klus om de komende jaren tot een meer duurzame en circulaire samenleving te komen. Maar ook een urgente opgave die we niet mogen bagatelliseren. Pinnen op de klimaat-rekening van onze kinderen kan niet meer. Hoe mooi om te zien hoe bijvoorbeeld in De Glind bewoners, Rudolphstichting en ondernemers de handen ineen slaan om energie-neutraal te worden.

Ook in het sociaal domein gebeurde het nodige. Een nieuw Beleidsplan Sociaal Domein zal binnenkort door de gemeenteraad worden behandeld. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, moeten een beroep op de gemeente kunnen blijven doen.

Dames en heren, 
Barneveld. Een gemeente waar we met elkaar willen samen-werken aan een samen-leving waar het fijn wonen, werken en vertoeven is. Waar we oprecht omzien naar elkaar. Wat ontroerde het verhaal van de 11-jarige Tijs Schenk uit Voorthuizen mij: een inzamelingsactie voor nieuw ondergoed voor daklozen. Dát is Barneveld. Dat is wat ik bedoel met: ‘samen de schouders eronder’. Een gewone jongen met een klein verhaal … maar o zo duidelijk dat je het verschil kunt maken… het leven iedere dag een stukje mooier mag maken. 
Dat laten wij graag zien. Op 4 en 5 juni bijvoorbeeld aan heel bestuurlijk Nederland. Dan organiseren wij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het VNG Jaarcongres. Het thema van dit jaarcongres is ‘Besturen is mensenwerk’ en ik vind dat passend voor…

  • Besturen is mensenwerk. We zijn geen robots. Niet alles gaat en is perfect, maar we zoeken wel naar oplossingen om het iedere dag beter te doen.
  • Het is mens-en-werk. Elkaar willen zien èn de handen uit de mouwen steken. 

Ik rond af.
Genoeg gezegd. 
Een nieuw jaar is daar. 
Om samen verder te komen, elkaar aan te moedigen en aan te spreken. Met wederzijds respect voor alle verschillen die er zijn en die het leven kleur geven.
Ik wens u daarbij nogmaals het allerbeste toe.
Met een welgemeende toast op U, op Barneveld als gemeenschap en op allen met wie wij ons verbonden weten.

Dr. J.W.A. van Dijk
Burgemeester van Barneveld
 

4 januari 2019

Naar overzicht