Nieuwjaarstoespraak 2020

Allen van harte welkom.

Namens het gemeentebestuur een bijzonder gelukkig en gezond nieuw jaar toegewenst.

We betreden een nieuw decennium: 2020. Wat zal het ons brengen?

Ik vroeg het aan enkele inwoners:

  • Lau Janssen uit Kootwijkerbroek: Ik hoop dat er op 7 januari a.s. recht gesproken wordt in de MKZ-kwestie. Dat er een punt gezet kan worden achter deze zaak die onze gemeenschap jarenlang zo heeft beroerd.
  • Bert Brand van De Meerwaarde: “Als het over onze jeugd gaat: in Barneveld telt elk talent. En daar willen we ook dit jaar aan werken… onze jongeren een goede kans geven.”
  • Of de jonge Barry uit de Glind die zijn vriend Jan vraagt of het niet moeilijk is om de boerderij van zijn vader over te nemen. Waarop Jan zegt: “Jawel, door alle regels wordt het ons steeds moeilijker gemaakt, maar we hopen dat de gemeente Barneveld ons daarbij wil helpen.”
  • En Pieter Copier, die afgelopen jaar de keuze maakte om voor zichzelf te beginnen: “ Ik wil tegen iedereen in Barneveld zeggen: ‘Luister naar je eigen innerlijke stem. Geloof in wat je doet, vertrouw jezelf en bekwaam jezelf in datgene waar je mee bezig bent.”

Hun verwachtingen en die van anderen komt u morgen op onze sociale media tegen.

Dames en heren,

Als ik wat breder om mij heen kijk en luister, lijkt het er soms op dat we in een tijdperk leven van te veel en te weinig.

Dat is zo maar te lezen in de krant van gisteren:

Er is te veel stikstof, pfas en fijnstof. Te veel klimaatdrammers over broeikasgassen, opwarming en te veel koeien. Te veel alcohol, vlees en overgewicht. Te veel eenzaamheid, somberheid, stress, burn-out. Te veel schelden en schreeuwen. Te veel gele hesjes, tractoren en shovels in verzet. Te veel misdaad, radicalisering en geweld. Te veel… te veel… te veel…

En dan ook nog zo veel te weinig. Te weinig leraren, zorgverleners, verpleegkundigen en agenten. Te weinig vliegangst. Te weinig vrouwen aan de top en te weinig fatsoen en pensioen. Te weinig geloof, geluk en geld. Te weinig dromen, idealisme en vergevingsgezindheid. Veel te weinig duurzaamheid en groen.

Te weinig… en… te veel.

Hoe krijg je dat in balans?

Zo veel te weinig en zo veel te veel!

Nou, dan is er in elk geval nog weer genoeg te doen… in dit nieuwe jaar.

En morgen is er weer een nieuwe krant… Zal dat een krant zijn met het goede nieuws uit een land waar we in welvaart leven?

Met oog voor elkaar om 75 jaar vrijheid te gaan vieren?

Schrijft die krant over hoe we omgaan met elkaar zonder te oor-delen?

Oor-delen… wat hebben we die vaak snel klaar. Oordelen… ze zijn vaak zo hard en meedogenloos uitgesproken. Maar kijk eens goed naar dat woord OOR-DELEN. Dat begint niet met spreken maar met luisteren.

Je …OOR… delen… Eerst goed luisteren, dat wat je hoort terug-geven en daarna komt het spreken daarover met de ander als vanzelf. In dialoog.

Dames en heren,

Als we elkaar willen enthousiasmeren en stimuleren, zal dat dan beter gaan met een positief en inspirerend verhaal of met een negatief beeld vol rampspoed en misprijzen? Nee, natuurlijk gaat niet alles altijd goed. Laten we erkennen dat fouten maken ‘fact of live’ is. Maar mogen we ook tegen elkaar zeggen “het is oké” al is het niet altijd perfect?

Die kerstboodschap van onze Koning galmt bij mij nog na. Wanneer we ons met de beste intenties inzetten, hoeft ons werk niet altijd volmaakt te zijn om toch tevreden te kunnen stellen. Om die reden kunnen we elkaar misschien soms wat meer “scharrelruimte” geven.

En is er dan een beetje gepresteerd het afgelopen jaar?

Nou, we hoeven niet te klagen als we achterom kijken.

  • Barneveld mag zich een economische top-regio noemen, de beste in Gelderland als het om ondernemersvriendelijkheid gaat en met de laagste werkloosheid (1,4%; in NL 2,6%).
  • We bouwen hier wat af: bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond, wegen, de Harselaartunnel, dorpshuizen (in Voorthuizen en in Garderen), nieuwe wijken met huizen en appartementen (bijna 600).
  • Ruimte voor onze jongeren met 22 prachtige basisscholen; 22-januari as opening nieuwe Ds. Fraanjeschool; nieuwbouw JFC en uitbreiding Meerwaarde, sportvoorzieningen, afgelopen jaar 28 nieuwe speelplekken in nauwe samenwerking met onze inwoners.
  • We zien naar elkaar om of het nu om de inburgering van nieuwe Nederlanders gaat, het organiseren van hulp in de huishouding en de jeugdzorg, of om mensen met een handicap. We kennen een bloeiend verenigingsleven en vele goede doelen.

Dames en heren,

Er staat ons ook in het nieuwe jaar en het nieuwe decennium veel te doen.

Dat heeft deels te maken met de groei die Barneveld doormaakt. Ja, we zijn inmiddels met iets meer dan 59.000 inwoners. We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren. En daarbij zullen we een nieuwe balans moeten vinden tussen ecologie en economie. Met onze boeren, bouwers en biologen… Zullen we samen een nieuwe weg vinden naar de toekomst?

Ook de relatie met onze buren in Scherpenzeel vraagt het komende jaar aandacht. Scherpenzeel blijkt verdeeld over de toekomst; zal die zelfstandig zijn of samen met Barneveld? Scherpenzeel en de provincie zijn daarover nog volop in gesprek. Wat zal de uitkomst zijn?

Als die toekomst er één zal worden sámen met Barneveld, dan hopen we wel dat het uiteindelijk over en weer een goed en “gewild huwelijk” zal worden.

Dames en heren,

Dit jaar geen vrijwilligersprijs meer. Zeven jaren zijn symbool voor de volheid. Zijn we niet allemaal vrijwilligers die leven in dankbaarheid met hun omgeving? Je omgeving? Ja, je omgeving… Jules Deelder, de Rotterdamse dichter/nachtburgemeester, omschreef dat zo mooi: “De omgeving van de mens… dat is de medemens”.

Nog één keer: de omgeving van de mens, dat is de medemens.

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. (Koning WA, kersttoespraak 2019)

Ik wens u allen veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar.

Laten we daarop samen een toast uitbrengen: santé!

Dr. J.W.A. van Dijk
Burgemeester van Barneveld

3 januari 2020

Naar overzicht