Toespraak Bevrijdingsfestival 2019

De vrijheid voelen

Toespraak van burgemeester dr. J.W.A. van Dijk ter gelegenheid van de opening van het Bevrijdingsfestival 2019

“Kom je liggen in het gras? Kijken hoe de avond valt? Kijken naar de vogels… hoe vrij ze zijn? En… voel je de vrijheid waarin we leven? Voel je de vrede? De vanzelfsprekendheid… Zie hoe vrij we zijn en voel de veiligheid waarin we leven. Voel je de vrede? En op het einde van de dag kun je hardop zeggen wat je dacht.” Een lied van Renee van Bavel dat ze zong op de Veteranendag 2017.

Op Bevrijdingsdag realiseren wij ons, en vieren wij, dat er tenminste één waarde is die aan alle meningen vooraf gaat. Dat is “vrijheid”. 
De waarde van “vrijheid”, daarvoor willen we pal staan.
Het is een waarde die we levend moeten houden. Want de vlam van het vrijheidsvuur kan zo maar doven. Die vlam moet dus voortdurend worden aangeblazen… aangewakkerd. 
De lakmoesproef van die waarde is echter niet de symboliek van het vuur maar de vraag of je dat vurige verlangen naar vrijheid waarmaakt in je daden. Of je die waarde van vrijheid niet alléén in je overtuiging laat horen, maar ook laat zien in je handelen, je gedrag, je daden. Pas dat maakt vrijheid werkelijk waardevol.

Wie de vrijheid viert, moet willen leren om te vergeven, …te verzoenen, …te vertrouwen. Je moet de ander willen zien en respecteren. Niet leven in achterdocht en wantrouwen maar uitgaan van zijn of haar goede bedoelingen. 
Nelson Mandela stelde zijn land, zwarte en witte inwoners -maar ook u en mij- daarover ooit deze cruciale vraag: “Wat zou er gebeuren als de wens om het goede te doen het wint van onze altijd aanwezige drang om te bewijzen dat een ander het bij het verkeerde eind heeft?” 

Vrijheid is als zuurstof in ons leven. Bij een teveel aan zuurstof ga je hyperventileren; bij een tekort krijg je het stervensbenauwd (Stine Jensen, in haar essay over Absolute Vrijheid, 5 mei 2018). Het is dus voortdurend zoeken naar een evenwicht. Vrijheid kent zijn begrenzingen immers in het respect en de ruimte die je ook anderen geeft.

• Daarom herdenken we op 4 mei de gevallenen voor de Vrede.
• Daarom vieren we op 5 mei de Vrijheid.
• Daarom praktiseren wij morgen, overmorgen en daarna de Verdraagzaamheid.

Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.
Dat is de trilogie, het verhaal in drie delen, dat telkens weer verteld en doorverteld moet worden. Want, als U, wij en vele anderen het niet vertellen, hoe zullen jonge generaties het dan ooit horen en verstaan? Vertellen en doorvertellen dus want ander verflauwen de stemmen, vervagen de beelden en verliezen we de vrijheid.

In het Liedboek voor de Kerken staat daarover een treffend lied (1014):
“Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren.
Geef vrede door van hand tot hand. Als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan. Zo kunnen breuken helen.”

Dames en heren, het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens proclameerden. Eigenlijk de grondslag voor onze hedendaagse politieke en sociale grondrechten. Eleanor Rooseveld, de First lady van de zo bekende Amerikaanse president Franklin Rooseveld, schreef er aan mee. Ze had de verschrikkingen van de Tweede Wereld Oorlog gezien en gevoeld. Toen ze eens naar de betekenis van die rechten gevraagd werd zei ze: “Mensenrechten, …waar die beginnen? …Op plekken dichtbij huis. Zó dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele landkaart zichtbaar zijn.” 

Mensenrechten, ze beginnen bij ons zelf. Niet in ’s lands vergaderzalen, Haagse bureaucratieën of mondiale toppen van regeringsleiders. Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen. Bij u en mij. Bij ons zelf.

Wie de vrijheid een groot hart toedraagt, zal moeten leren om te vertrouwen en anderen de ruimte geven.
Wie de vrijheid dient zal het eigen gelijk relativeren en de toenadering zoeken in de dialoog met anderen. 
Wie de vrijheid praktiseert zal generositeit willen tonen en anderen aanmoedigen de bruggen van verbinding te betreden.

Voel je de Vrede, de Vrijheid en Verdraagzaamheid? Zie je hoe vrij we zijn? Om aan het einde van de dag te kunnen zeggen wat je dacht!
 

Naar overzicht